Robotika i elektronika

Svakodnevni život današnjice zavisi od elektronskih uređaja. Razumevanje funkcionisanja uređaja koje svakodnevno koristimo je od velike važnosti. Zato smo osmislili jednistveni program koji će pomoći deci da nauče kako funkcionišu uređaji koje koriste, ali i da nauče osnove elektronike. Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa svetom hardvera, uređajima koje pokreće softver i da se pored programiranja zainteresuju za projektovanje i pravljenje hardvera, koristeći Arduino Uno razvojnu platformu i Lego Mindstorms komplete. Polaznicima ovog kursa se pruža jednistven uvid u svet elektronike i robotike. Pročitajte više o Arduino platformi i o benifitima Mindstorms Lego kompleta.

Lego robotika

Ovaj program namenjen je učenicima uzrasta od 3. razreda osnovne škole. Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • Kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (Računar, Televizor, Mobilni telefon).
 • Osnovne pojmove elektronike.
 • Osnovne komponente i principe funkcionisanja računara.
 • Osnovne komponente i principe funkcionisanja mobilnih telefona.
 • Koje su mogućnosti Lego Mindstorms kompleta.
 • Kako se koristi AppInventor za programiranje Lego Mindstorms komponenti.
 • Kako da naprave mobilnu aplikaciju koja kontroliše Mindstorms NXT robot (koji sami sastave).

Ovaj kurs traje tri meseca. Cena kursa je 6.500 RSD mesečno. Pročitajte više o procesu rada.

Arduino elektronika

Ovaj program je namenjen  učenicima uzrasta od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole. Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • Kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (Računar, Televizor, Mobilni telefon).
 • Osnovne pojmove elektronike.
 • Osnovne komponente i principe funkcionisanja računara.
 • Osnovne komponente i principe funkcionisanja mobilnih telefona.
 • Kako izgleda proces lemljenja.
 • Šta je Arduino Uno.
 • Kako se programira Arduino Uno Pločica.
 • Sastave električno kolo po šemi.
 • Eksperimentišu sa različitim elektronskim komponentama i senzorima.
 • Kako da naprave aplikaciju koja kontroliše elemente na Arduino Uno ploči. 

Ovaj kurs traje tri meseca. Cena kursa je 6.500 RSD mesečnoPročitajte više o procesu rada.