Blog Posts

Dexters skola programiranja za decu, Novi Sad

APP INVENTOR – PROGRAMIRANJE MOBILNIH APLIKACIJA

  • On
  • By
  • Comments Off on APP INVENTOR – PROGRAMIRANJE MOBILNIH APLIKACIJA

MIT App inventor je inovativni alat, čija je namena da olakša uvod u programiranje i pravljenje aplikacija, pretvarajući kompleksne tekstualne programske jezike u vizualni blok komponente (veoma slične Scratch-u). Pojednostavljen grafički interfejs, omogućava deci da lako savladaju veštinu pravljenja aplikacija. App Inventor, kao alat, teži da korisnike mobilnih aplikacija transformiše u kreatore mobilnih aplikacija. Ovaj alat nastao je 2009. godine, kao plod saradnje Hal-a Abelson-a, profesora sa MIT i Mark-a Friedman-a programera iz Google-a. Tokom 2015. godine ovaj alat je koristilo 3 miliona korisnika iz 195 zemalja, napravivši 7 miliona aplikacija!