Blog Posts

dexters skola novi sad

Robotika, Lego Mindstorms

  • On
  • By
  • Comments Off on Robotika, Lego Mindstorms

Dexters it laboratorija, Novi SadIdeja o robotima nastala je prvo u naučnoj fantastici. Danas, na robote gledamo mnogo praktičnije, jer nam nivo razvoja tehnike to omogućava. Roboti su složeni uređaji, koji su stvoreni da zamene čoveka na monotonim, opasnim i teškim poslovima. Čoveku ostaju poslovi, koji zahtevaju više inteligencije i kreativnosti.
Jedna od oblasti tehnike i proizvodnje, koja je uticala i zahtevala razvoj robota je nuklearna tehnologija. U ovoj oblasti ljudi rade u zonama izloženim radijacijama i sa radioaktivnim materijama. Rešenje protiv zračenja radnika je bio jedan tip robotskog uređaja. Ovaj uređaj omogućio je da čovek stoji u bezbednoj zoni, iza zaštitnog zida, rukujući sa radioaktivnim materijama.

U kosmičkim istraživanjima, takođe se koriste robotski uređaji (Sovjetska sonda Luna-17 1970. godine se iskrcala na Mesec, Američka sonda Viking je sa Marsa uzimala uzorke tla i stavljala u uređaj za hemijsku analizu,…)
Posebnu važnost u razvijanju robota ima industrijska primena robota. Veća produktivnost rada u proizvodnji, zahtevala je sve veću automatizaciju. Čovek je prvo zamenjen na jednostavnim i monotonim radnim mestima, a kasnije i na opasnim i teškim.

Sve većim napretkom, roboti su se usavršavali i mogli su da zamene čoveka na vrlo složenim poslovima. Npr, roboti se koristi u medicini. Glavna karakteristika medicinskih robota jeste da su to jedini roboti koje čovek nosi na sebi. Oni ne zamenjuju čoveka na poslu, već zamenjuju ili pokreću delove čovekovog tela (proteze i orteze).
Danas, postoje fabrike koje nazivamo fabrike bez ljudi. U ovakvim fabrikama je prisutan čovek, ali on je samo u kontroli robotskih mašina.

Zbog široke zastupljenosti robotike u svetu i oko nas, i njihove korisne svrhe, odlučili smo da uvedemo kurs robotike u našu školu. Na našem kursu robotike, deca uče uz moćan set lego mindstorms. Lego mindstorms set sastoji se od centralne jedinice (brick) ili mozga robota. Centralna jedinica omogućava kontrolisanje robota, prilikom unosa veštačke inteligencije u nju. Zatim, set sadrži motore, koji pokreću robota i senzore, pomoću kojih robot analizira okolinu u kojoj se nalazi ( touch sensor, ultrasonic sensor, sound sensor i color sensor).

Lego mindstorms je vrlo moćna i edukativna igračka. Sklapanjem robota, poboljšava se motorika, vizuelna percepcija, analitika i koordinacija oko-ruka. Pored svih benefita kod sklapanja robota, dete uporedo uči da programira robota. Istovremeno upoznavanje deteta sa softverom i hardverom, smatramo da je odličan temelj za dalje školovanje. Umesto da kupite detetu ovu skupu igračku, omogućite mu program na kom će da se zabavi i nauči vrlo korisne stvari.