Python junior

Python za osnovce

Python Kurs za Decu je inovativan program namenjen deci od 10 do 14 godina, koji traje devet meseci, sa časovima održavanim jednom nedeljno. Kurs je dizajniran da deca savladaju osnove Python programiranja, sa posebnim fokusom na praktičnom učenju kroz zanimljive i angažujuće projekte.

Prva dva meseca su posvećena osnovama Pythona, gde će učenici naučiti o promenljivim, tipovima podataka, kontrolnim strukturama i logikom, kao i o funkcijama, listama i rečnicima. Kroz praktične zadatke i mini-projekte, učenici će dobiti priliku da primene ove koncepte i razviju solidnu osnovu za dalje učenje.

Naredna tri meseca kursa su posvećena Pygame-u, popularnoj Python biblioteci za razvoj igara. Učenici će naučiti kako da kreiraju grafiku, uhvate korisnički unos i razviju logiku igre. Kroz praktične zadatke, učenici će biti u mogućnosti da stvore svoje animacije i jednostavne igre. Za kraj ovog segmenta, učenici će imati priliku da dizajniraju i izgrade svoju igru, koristeći sve što su do sada naučili.

Poslednja četiri meseca kursa su posvećena Tkinter-u, Python biblioteci za izgradnju grafičkih korisničkih interfejsa. Učenici će naučiti kako da kreiraju prozore, dugmiće, tekstualne kutije i druge elemente interfejsa, kao i kako da uhvate korisnički unos kroz interfejs. Kao kruna ovog segmenta, učenici će dizajnirati i izgraditi svoju aplikaciju, koristeći sve što su do sada naučili.

Na kraju kursa, učenici će imati priliku da predstave svoje igre i aplikacije, proslave svoja postignuća i razmisle o svom putovanju učenja. Cilj ovog kursa je da učenici ne samo da nauče Python, već i da razviju kreativno razmišljanje, rešavanje problema i timski rad. Bez obzira na prethodno iskustvo, Python Kurs za Decu je sjajan način da deca uđu u svet programiranja!

          Pročitajte više o nama i procesu rada.

Svaki čas traje 90 minuta i održava se jednom nedeljno.

Mesec 1-2: Osnove Pythona

Čas 1-4: Uvod u Python i programiranje

Predstavićemo Python i njegovo interaktivno okruženje. Istražićemo promenljive, tipove podataka, jednostavne operacije, kontrolne strukture i logiku. Učenici će napisati svoje prve Python programe.

Čas 5-8: Funkcije, liste i rečnici

Naučićemo kako da definišemo i pozovemo funkcije, i kako da koristimo liste i rečnike za čuvanje podataka. Učenici će početi da pišu složenije programe.

Mesec 3-5: Pygame

Čas 9-12: Uvod u Pygame i grafiku

Predstavićemo Pygame, Python biblioteku za razvoj igara. Naučićemo kako da postavimo Pygame prozor, crtamo oblike, slike i animacije.

Čas 13-16: Interaktivnost u Pygame

Učenici će naučiti kako da uhvate korisnički unos sa tastature i miša i koriste ga za kontrolu svojih animacija.

Čas 17-20: Logika igre i detekcija sudara

Dublje ćemo se upustiti u Pygame, učeći o logici igre i detekciji sudara. Učenici će razumeti kako da kreiraju složenije animacije i igre.

Čas 21-23: Izgradnja sopstvene igre

Učenici će dizajnirati i izgraditi svoju igru, koristeći sve što su do sada naučili.

Mesec 6-9: Tkinter

Čas 24-27: Uvod u Tkinter i grafički interfejsi

Predstavićemo Tkinter, Python biblioteku za izgradnju grafičkih interfejsa. Naučićemo kako da kreiramo prozore, dugmiće, tekstualne kutije i druge elemente interfejsa.

Čas 28-31: Interaktivnost u Tkinteru

Učenici će naučiti kako da uhvate korisnički unos kroz interfejs i koriste ga za kontrolu svojih aplikacija.

Čas 32-34: Izgradnja sopstvene aplikacije

Učenici će dizajnirati i izgraditi svoju aplikaciju, koristeći sve što su do sada naučili.

Čas 35-36: Prikaz igre i aplikacije, pregled kursa

Naši poslednji časovi će biti prikaz gde učenici mogu da pokažu svoje igre i aplikacije i razmisle o onome što su naučili. Pregledaćemo materijal sa kursa, proslaviti naše dostignuća i diskutovati kako učenici mogu nastaviti samostalno učenje Pythona posle kursa.

Napomena: Svaki čas će biti mešavina predavanja, praktičnih vežbi i mini-projekata. Biće mnogo prilika za pitanja i individualnu pomoć.