STEM

STEM je akronim engleskih reči Science Technology Engineering and Mathematics. Prevedeno na srpski – Nauka, Tehnologija, Inženjerstvo i Matematika. Već duži niz godina u zemljama Zapadne Evrope, Severne Amerike, ali i Kine i Japana, u osnovnom obrazovanju školske dece daje se veliki značaj takozvanim STEM predmetima. Ovi predmeti predstavljaju kombinaciju predmeta poput fizike i hemije sa matematikom, informatikom i tehničkim obrazovanjem.
Dok se kod nas obrazovanje još uvek svodi na obrađivanje posebnih tema, u okviru posebnih predmeta, u naprednijim zemljama deca se uče da stečena znanja povezuju, kombinuju i primenjuju. Sami već možete zaključiti prednosti ovakvog programa. Osim što učenici vide praktičnu svrhu onoga što uče, kroz eksperimente i praktične primere, imaju bolju priliku da savladaju, usvoje i kasnije primene stečeno znanje.
STEM predmeti se izvode u različitim oblicima, u zavisnosti od obrazovanih sistema i škola.
Sa ponosom možemo da kažemo da je Dexter’s IT laboratorija prva u Srbiji razvila svoj STEM program. Naš program je rezultat višemesečnog rada naših predavača. Osnovu programa čini jedinstvena sinteza redovnog školskog programa matematike i fizike, sa Dexter’s programima programiranja, robotike i elektronike.
Dexter’s STEM kurs ima za cilj da na koristan i zabavan način približi polaznicima značaj i važnost matematike, fizike, elektronike i programiranja. Kurs traje 9 meseci i podeljen je u dva nivoa STEM junior za učenike V i VI razreda osnovne škole i STEM senior za učenike VII i VIII razreda.
Kao što predmet “Priroda i društvo” ima za cilj objašnjavanje prirodnih i društvenih pojava, tako naš STEM kurs ima za cilj objašnjavanje tehnologije koja nas okružuje, principa funkcionisanja i korišćenja.
Tokom kursa praktični fokus je na programiranju i eksperimentima, dok se kroz teoriju elektronike, elektrotehničkih materijala, fizike i matematike dolazi do odgovora kako ta tehnologija i eksperimenti zaista funkcionišu. Znanje se povezuje i cilj učenja je demonstracija i primena znanja, ne samo prosta reprodukcija činjenica.
Kao i svi naši kursevi i STEM kurs razvija analitičko razmišljanje, sposobnost rešavanja problema, pospešuje kreativnost, komunikaciju i saradnju.
Pogledajte video koji Vam bliže objašnjava STEM obrazovanje:

STEM kurs, kako smo Vam opisali, možete naći samo kod nas. Broj mesta za ovaj kurs je ograničen na 2 grupe. Grupe čine od 6 do 8 polaznika kako bi se osigurao kvalitet u radu. Kurs traje 9 meseci (pratimo školski kalendar što se tiče raspusta i neradnih dana), nastava se održava 2 puta nedeljno. Cena kursa je 6.500 RSD mesečno.