Python letnja škola

Python - Letnja škola za osnovce

Python Letnja Škola je dinamičan i interaktivan program namenjen deci od 10 do 14 godina. Kroz devet zanimljivih časova, učenici će se upoznati sa osnovama Pythona i razviti svoje programerske veštine, koristeći Pygame za stvaranje svojih prvih video igara. Ovaj kurs je osmišljen da bude i edukativan i zabavan, gde će svaki čas sadržati niz praktičnih vežbi i mini-projekata. Na kraju kursa, učenici će imati priliku da predstave svoje igre i proslave svoja postignuća. Bez obzira na prethodno iskustvo, Python Letnja Škola je sjajan način da deca uđu u svet programiranja!

Svaki čas traje 90 minuta.

Čas 1: Uvod u Python i osnove programiranja

Na prvom času, upoznaćemo se sa Pythonom i njegovim interaktivnim okruženjem. Istražićemo koncept promenljivih, tipova podataka i jednostavnih operacija. Deca će napisati svoj prvi Python program do kraja ove sesije.

Čas 2: Kontrolne strukture i logika

Uronićemo u kontrolne strukture, poput if-else izjava, i petlje kao što su for i while. Učenici će naučiti kako da kontrolišu tok programa i reše jednostavne probleme sa ovim strukturama.

Čas 3: Funkcije u Pythonu

Predstavićemo funkcije, osnovni koncept koji nam omogućava da ponovo koristimo i organizujemo naš kod. Učenici će naučiti kako da definišu i pozovu funkcije, i počeće da prave svoje.

Čas 4: Uvod u Pygame i grafiku

Predstavićemo Pygame, Python biblioteku za razvoj igara. Naučićemo kako da postavimo Pygame prozor i crtamo osnovne oblike i slike. Do kraja ove sesije, učenici će biti u stanju da naprave jednostavnu animaciju.

Čas 5: Interaktivnost u Pygame

Naučićemo kako da naše Pygame programe učinimo interaktivnim. Učenici će naučiti kako da uhvate korisnički unos sa tastature i miša i koriste ga za kontrolu svojih animacija.

Čas 6: Logika igre i detekcija sudara

Dublje ćemo se upustiti u Pygame, učeći o logici igre i detekciji sudara. Učenici će razumeti kako da kreiraju složenije animacije i igre, i počeće da razvijaju svoje ideje za igre.

Čas 7: Dizajniranje igre - Deo 1

Na ovoj sesiji, učenici će početi da dizajniraju svoje igre. Razgovaraćemo o principima dizajna igara i pružiti savete i podršku dok učenici počinju da osmišljavaju svoje ideje.

Čas 8: Dizajniranje i izgradnja igre - Deo 2

Učenici će nastaviti sa dizajniranjem i izgradnjom svojih igara. Nastavićemo da pružamo podršku dok učenici počinju da implementiraju svoje ideje u Pythonu i Pygameu.

Čas 9: Prikaz igre i pregled kursa

Naš poslednji čas će biti prijateljski prikaz gde učenici mogu da pokažu svoje igre i razmene iskustva o onome što su naučili. Python pruža dobra uvid u naše redovne kurseve koji traju tokom školske godine. Ukoliko želite da proverite da li je python pravi izbor za vaše dete onda je tronedeljna letnja škola pravi način da to uradite .

Napomena: Svaki čas će biti mešavina predavanja, praktičnih vežbi i mini-projekata. Biće mnogo prilika za pitanja i individualnu pomoć.

Pročitajte više o nama i procesu rada.

Zbog intenzivnijeg tempa i većeg broja časova,  cena letnje škole je viša od mesečne cene naših redovnih kurseva i iznosi 8200 RSD za 18 školskih časova (9x 90min). Informacije o našim programima možete naći ovde.

Python - Letnja škola za srednjoškolce

Python Letnja Škola je dinamičan i interaktivan program namenjen deci od 14 do 17 godina koja već imaju solidne osnove python programiranja. Tokom devet časova, polaznici će se usredsrediti na razvijanje veština programiranja kroz praktične projekte, uključujući kreiranje konvertera jedinica, kalkulatora i jednostavne aplikacije za piceriju koristeći Tkinter. Kurs naglašava praktičnu primenu programiranja, omogućavajući učenicima da primene ono što su naučili na zanimljive i korisne projekte. Kroz ovaj kurs, tinejdžeri će poboljšati svoje veštine Pythona, naučiti kako da kreiraju GUI aplikacije i dobiti dragoceno iskustvo u radu na sopstvenim projektima.

Svaki čas traje 90 minuta.

Čas 1: Utvrđivanje osnova Pythona

Brzi pregled osnova Pythona, uključujući tipove podataka, kontrolu toka, funkcije i obradu grešaka. Prilika za podsećanje ili nadoknadu propuštenog gradiva iz redovne škole.

Čas 2: Uvod u Tkinter

Uvod u biblioteku Tkinter, kreiranje prozora i dodavanje vidžeta (dugmadi, oznake, tekstualne kutije).

Čas 3: Napredni Tkinter: Raspored i stilizacija

Učenje kako da se organizuju vidžeti na prozoru i prilagode njihov izgled.

Čas 4: Napredni Tkinter: Interakcija sa korisnikom

Stvaranje interaktivnih aplikacija odgovaranjem na događaje korisnika. Uvod u koncept programiranja vođenog događajima.

Čas 5: Mini-Projekat: Konverter jedinica

Koristeći naučene veštine za stvaranje osnovne aplikacije za konverziju jedinica. Dodavanje menija i dijaloga u aplikaciju da bi bila korisnički prijateljskija i funkcionalnija.

Čas 6: Mini-Projekat: Kalkulator

Izgradnja aplikacije kalkulatora koja može da izvršava osnovne aritmetičke operacije.

Čas 7: Priprema za završni projekat: Aplikacija za piceriju

Početak razvoja aplikacije za piceriju koja uključuje upotrebu slider-a, dijaloga, menija i radio dugmadi.

Čas 8: Samostalni rad: Aplikacija za piceriju

Izrada aplikacije, samostalno, uz pomoć predavača ukoliko je potrebno.

Čas 9: Prezentacija završnog projekta i završetak kursa

Završavanje aplikacije za piceriju. Polaznici predstavljaju svoje završne projekte i razmenjuju iskustva o onome što su naučili tokom kursa. Diskusija o tome kako nastaviti učenje Pythona.

Napomena: Svaki čas će biti mešavina predavanja, praktičnih vežbi i mini-projekata. Biće mnogo prilika za pitanja i individualnu pomoć.

Pročitajte više o nama i procesu rada.

Zbog intenzivnijeg tempa i većeg broja časova,  cena letnje škole je viša od mesečne cene naših redovnih kurseva i iznosi 8200 RSD za 18 školskih časova (9x 90min). Informacije o našim programima možete naći ovde.