Internet & Web

Internet i Web

Internet je zauvek promenio svet. Pronalazak i široka upotreba interneta uzrokovali su novu industrijsku revoluciju i označili početak doba u kojem živimo, doba informacija. Slobodno se može reći da se svakodnevni život ne može zamisliti bez interneta. Vaše dete je verovatno vrlo vešto u korišćenju interneta i provodi dobar deo dana “online”. Kroz naše web programe, pomažemo deci da otkriju kako internet funkcioniše i da ovladaju alatima i tehnologijama za pravljenje  sajtova. Osim HTML-aJS CSS-a, tehnologija bez kojih internet ne bi postojao u ovom obliku. Kroz ovaj program obučavamo polaznike kako da koriste WordPress. WordPress je CMS ((content management system) pomoću kojeg je napravljeno 25% svih sajtova na internetu.

Internet i Web kurs

Ovaj program namenjen je učenicima starijih razreda osnovne škole (VI-VIII razred), kao i svim učenicima srednjih škola koji nemaju iskustva sa web tehnologijama. Tokom ovog kursa polaznici uče:

  • Kako funkcioniše internet i šta je to WWW.
  • Šta je to HTTP.
  • Osnovne elemente HTML-a.
  • Osnovne elemente CSS-a.
  • Osnovne elemente JavaScript-a.
  • Kako da naprave svoju internet prezentaciju (koristeći HTML, CSS i JS).
  • Šta je WordPress.
  • Kako se instalira i podešava WordPress.
  • Kako da naprave sopstveni WordPress website.

               Ukoliko kurs traje tri meseca, dinamika nastave je 90 minuta, dva puta nedeljno. Cena kursa je 6.500 RSD mesečno.

               Ukoliko kurs traje četiri meseca, dinamika nastave je 120 minuta, jednom nedeljno. Cena kursa je 5.000 RSD mesečno.

                                                                                  Pročitajte više o procesu rada.