AppInventor

AppInventor - Razvoj mobilnih aplikacija

MIT App inventor je inovativni alat, čija je namena da olakša uvod u programiranje i pravljenje aplikacija, pretvarajući kompleksne tekstualne programske jezike u vizualni blok komponente (veoma slične Scratch-u). Pojednostavljen grafički interfejs, omogućava deci da lako savladaju veštinu pravljenja aplikacija. App Inventor, kao alat, teži da korisnike mobilnih aplikacija transformiše u kreatore mobilnih aplikacija. Ovaj alat nastao je 2009. godine, kao plod saradnje Hal-a Abelson-a, profesora sa MIT i Mark-a Friedman-a programera iz Google-a. Tokom 2015. godine ovaj alat je koristilo 3 miliona korisnika iz 195 zemalja, napravivši 7 miliona aplikacija!

App Inventor projekat danas održava čitav tim, a web portal administriraju zapolseni MIT (Massachusetts Institute of Technology) Centra za Mobile učenje u saradnji sa CSAIL (MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) i MIT Media laboratorijom.
Kroz tri različita App Inventor programa, pomažemo deci da ovladaju ovim alatom, nauče osnovne elemente programiranja, naprave kompleksnije aplikacije i igrice. Takođe, učimo ih kako da svoje aplikacije objave na Google Play Store i kroz poseban hardware program, pružamo im mogućnost da naprave aplikacije koje će kontrolisati robote. Pročitajte više o AppInventor platformi.

AppInventor Junior

Ovaj program namenjen je učenicima osnovne škole (od IV do VIII razreda), kao i učenicima I i II godine srednjih škola, koji do sada nisu imali iskustva u radu sa App Inventorom. Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • Kako funkcioniše Android operativni sistem.
 • Kako funkcioniše mobilni telefon i GPS.
 • Kako se koristi App Inventor alat.
 • Kako se koriste elementi korisničkog interfejsa (dugmići, labele, mape, polja za unos teksta).
 • Kako se koriste senzori telefona (kompas, senzor orijentacije, akcelerometar itd).
 • Kako se koristi kamera telefona.
 • Kako da naprave paint aplikaciju na telefonu.
 • Kako da naprave kviz aplikaciju.
 • Kako da podele rezultate iz svojih igrica na društvene mreže.
 • Kako da naprave svoju prvu igricu.

               Ukoliko kurs traje tri meseca, dinamika nastave je 90 minuta, dva puta nedeljno. Cena kursa je 5.500 RSD mesečno.

               Ukoliko kurs traje četiri meseca, dinamika nastave je 120 minuta, jednom nedeljno. Cena kursa je 4.000 RSD mesečno.

                                                                                       Pročitajte više o procesu rada.

AppInventor Senior

Ovaj program namenjen je polaznicima koji su uspešno pohađali App Inventor Junior kurs ili su samostalno koristili app inventor i pravili svoje aplikacije (za takve kandidate biće organizovano posebno testiranje kao i dodatni uvodni časovi, kako bi osigurali njihovo uklapanje u grupu). Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • Kako se dizajniraju i implementiraju kompleksnije mobilne aplikacije
 • Koje su dobre prakse i moderni trendovi razvoja mobilnih aplikacija
 • Kako funkcioniše baza podataka na telefonu
 • Kako da implementiraju aplikaciju koja koristi lokalnu bazu podataka
 • Kako funkcioniše bluetooth
 • Kako da implementiraju bluetooth klijent i server
 • Kako da integrišu eksterne servise (Amazon, Weather, Currency Exchange itd.) u svoju aplikaciju
 • Kako funkcioniše cloud/web baza podataka
 • Kako da implementiraju cloud/web bazu podataka u svoju aplikaciju i omoguće deljenje podataka između korisnika
 • Kako da pripreme i objave svoju aplikaciju na Google Play Store
 • Kako da promovišu svoju aplikaciju
 • Koje su mogućnosti zarade od aplikacija

                  Ukoliko kurs traje tri meseca, dinamika nastave je 90 minuta, dva puta nedeljno. Cena kursa je 5.500 RSD mesečno.

                  Ukoliko kurs traje četiri meseca, dinamika nastave je 120 minuta, jednom nedeljno. Cena kursa je 4.000 RSD mesečno.

                                                                                       Pročitajte više o procesu rada.