Scratch - razvoj igrica i animacija

Deca najbolje uče kroz igru i nema boljeg načina da se upoznaju sa svetom programiranja od toga da sami naprave svoju igricu. Scratch je jedan od prvih grafičkih, programskih jezika napravljen za decu. Ovaj program omogućava pravljenja kreativnih priča, igrica i animacija. Pravljenjem igrica i animacija, deca uče osnove logike programiranja, bez učenja komplikovane sintakse standardnih programskih jezika. Koriste vizuelne komponente, koje se sklapaju slično lego blokovima. Upotrebljavaju vizuelni programski jezik, sačinjen od blokova koje povlače po radnom prostoru kako bi oživeli likove. U programskom jeziku postoje različiti blokovi koji su okidači za petlje, kreiranje varijabli, pokretanje zvuka i još mnogo toga. Kroz tri različite celine učenja, praveći svoje igrice i programe, uče putem konkretnih primera šta znači algoritam, petlja, koordinatni sistem,… Pročitajte detaljnije šta je to Scratch.

Scratch Junior

Ovaj program namenjen je učenicima osnovne škole (od I do V razreda). Tokom ovog kursa polaznici:

 • upoznaju se sa grafičkim programskim jezikom,
 • uče kako se koristi Scratch platforma,
 • uče koordinatni sistem,
 • upoznaju se sa osnovnim blokovima programa,
 • uče da kombinuju blokove/komande i pretvore ih u stvarnost svoje maštarije o igricama,
 • uče osnove programiranja (petlje, varijable, uslovi...),
 • uče da naprave svoju igricu.

                     

                                                                                  Pročitajte više o nama i procesu rada.

Scratch Senior

Ovaj program namenjen je učenicima osnovne škole (od III do VI razreda), polaznicima koji su pohađali junior kurs ili koji su samostalno radili u navedenom programskom jeziku. Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • upoznaju se sa grafičkim programskim jezikom,
 • uče od kojih delova se sastoji program,
 • uče koordinatni sistem,
 • upoznaju se sa osnovnim i naprednim blokovima programa,
 • uče šta je algoritam i sistemsko rešavanje problema,
 • uče osnove programiranja (petlje, varijable, uslovi...),
 • uče da naprave svoju igricu,
 • uče da objave svoju igricu na scratch platformi,
 • upoznaju se sa Arduino razvojnom platformom,
 • uče kako da koriste Scratch za programiranje Arduino razvojne ploče,
 • prave raznorazne hardverske projekte koristeći Arduino i Scratch.

                      Scratch kurs traje devet meseci, dinamika nastave je 90 minuta, jednom nedeljno. Cena kursa je 4300 RSD mesečno.

                                                                                 Pročitajte više o nama i procesu rada.