Robotika - dizajniranje, kreiranje i primena robota

Svakodnevni život današnjice zavisi od elektronskih uređaja. Razumevanje funkcionisanja uređaja koje svakodnevno koristimo je od velike važnosti. Zato smo osmislili jedinstveni program koji će pomoći deci da nauče kako funkcionišu uređaji koje koriste, ali i da nauče osnove elektronike. Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa svetom hardvera, uređajima koje pokreće softver i da se pored programiranja zainteresuju za projektovanje i pravljenje hardvera, koristeći Arduino Uno razvojnu platformu i Lego Mindstorms komplete. Polaznicima ovog kursa se pruža jedinstven uvid u svet elektronike i robotike. Pročitajte više o benifitima Mindstorms Lego kompleta.

Robotika Junior

Ovaj program namenjen je učenicima uzrasta od III razreda osnovne škole. Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (računar, televizor, mobilni telefon...),
 • osnovne pojmove robotike, informatike i elektronike,
 • osnovne komponente i principe funkcionisanja računara,
 • koje su mogućnosti Lego Mindstorms kompleta,
 • koje su mogućnosti Lego Mindstorms i Lego Digital Designer softwera,
 • osnove programiranja u Lego Mindstorms programu,
 • kako se koristi Bluetooth za programiranje Lego Mindstorms komponenti,
 • kako da samostalno dizajniraju, sastave i programiraju Mindstorms NXT robota.

 

                                                                                  Pročitajte više o nama i procesu rada.

Robotika Senior

Robotika senior podrazumeva napredniji nivo kursa. Nakon završenog prvog nivoa, naši polaznici imaju mogućnost da unaprede i upotpune svoje znanje. Na ovom kursu radimo sa najnovijim LEGO MINDSTORMS EV3 robotima, koji se koriste u edukativne svrhe, i na fakultetima. Na kursu senior robotike naši učenici stvaraju inovativna rešenja za probleme iz stvarnog sveta pomoću Lego Minstorms EV3 Education seta. Kombinacijom veština sklapanja i programiranja kreiramo projekte dizajnerskog inženjerstva. Lego Mindstorms Education EV3 je grafički program koji omogućava deci da na lak način povlačenjem komandi učine da se njihov robot kreće, priča, misli i učini sve ono što oni zamisle.

Ovaj program je namenjen  učenicima uzrasta od VI razreda osnovne škole do II razreda srednje škole. Kurs obuhvata:

 • kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (računar, televizor, mobilni telefon...),
 • upoznavanje sa Lego Education setom,
 • upoznavanje sa različitim motorima, njihovim unutrašnjim delovima i načinom rada,
 • upoznavanje i rad u Lego EV3 Education softveru za programiranje,
 • osnovne funkcije u programiranju, tipove podataka, varijable, liste i matematičke funkcije, 
 • napredno programiranje i kreiranje sopstvenih programskih blokova,
 • živopisne simulacije stvarnih situacija i problema, kreiranje i programiranje robota u cilju rešenja istih,
 • upravljanje robotom pomoću softvera na drugim hardverskim uređajima, 
 • podsticanje kreativnosti i ideja kod dece, koje mogu doprineti razvoju razlličitih oblasti industrije.

Kurs robotike traje devet meseci, dinamika nastave je 90 minuta, jednom nedeljno. Cena kursa je 4.800 RSD mesečno.

                                                                                  Pročitajte više o nama i procesu rada.