ELEKTRONIKA

Arduino Elektronika Junior

Ovaj program je namenjen  učenicima uzrasta od VI razreda osnovne škole do II razreda srednje škole. Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (računar, televizor, mobilni telefon...),
 • osnovne pojmove elektronike,
 • osnovne komponente i principe funkcionisanja računara,
 • osnovne komponente i principe,
 • funkcionisanje mobilnih telefona,
 • kako izgleda proces lemljenja,
 • šta je Arduino Uno,
 • kako se programira Arduino Uno Pločica,
 • sklapanje električnog kola po šemi,
 • eksperimentisanje sa različitim elektronskim komponentama i senzorima,
 • kako da naprave aplikaciju koja kontroliše elemente na Arduino Uno ploči. 

 

          Pročitajte više o nama i procesu rada.

Arduino Elektronika Senior

Ovaj program je namenjen polaznicima koji su savladali osnove elektronike kroz naš "Arduino Elektronika Junior" kurs i žele da nastave da se bave pravljenjem i programiranjem uređaja. Za razliku od elektronike junior gde je svaki čas imao svoju temu, elektronika senior je organizovana kroz projekte koji se, kao celine, rade nekoliko časova. Ovi projekti, uz nove senzore i aktuatore koji se obrađuju na posebnim časovima, imaju za cilj da prodube znanje naših polaznika i usmere ih, ne ka korišćenjiu i programiranju pojedinačnih komponenti, već ka pravljenju kompleksnijih projekata kroz koje mogu da demonstiraju svoje znanje elektronike i programiranja.

Neki od projekata koje detaljno proučavamo su:

 • Automobil sa u daljinskim (Bluetooth upravljanjem)
 • RF ID kontrola pristupa
 • "Pametna" posuda za odlaganje
 • Sonar - teorija i praksa
 • Robotoska ruka sa daljinskim (Bluetooth upravljanjem)
 • Sistem automatskog zalivanja
 • Meteorološka stanica (praćenje parametara kvaliteta vazduha)

Neke od novih komponenti koje upoznajemo tokom kursa su:

 • RF ID modul
 • LCD Display
 • Senzor pokreta
 • LED matrix display
 • Senzor otiska prsta

Cilj kursa je osamostaljivanje polaznika, kako bi posle završenog kursa uspešno sami mogli da nastave da istražuju i prave svoje uređaje. Ovo postižemo kroz časove koji su rezervisani za praktično/usmeno/pisano testiranje i ponavljanje gradiva koje se na testovima pokaže kao slabije usvojeno.

                      Kurs elektronike traje devet meseci, dinamika nastave je 90 minuta, jednom nedeljno. Cena kursa je 4.800 RSD mesečno.

          Pročitajte više o nama i procesu rada.