ELEKTRONIKA

Arduino elektronika

Ovaj program je namenjen  učenicima uzrasta od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole. Tokom ovog kursa polaznici uče:

  • Kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (Računar, Televizor, Mobilni telefon).
  • Osnovne pojmove elektronike.
  • Osnovne komponente i principe funkcionisanja računara.
  • Osnovne komponente i principe funkcionisanja mobilnih telefona.
  • Kako izgleda proces lemljenja.
  • Šta je Arduino Uno.
  • Kako se programira Arduino Uno Pločica.
  • Sastave električno kolo po šemi.
  • Eksperimentišu sa različitim elektronskim komponentama i senzorima.
  • Kako da naprave aplikaciju koja kontroliše elemente na Arduino Uno ploči. 

                       Ukoliko kurs traje tri meseca, dinamika nastave je 90 minuta, dva puta nedeljno. Cena kursa je 6.500 RSD mesečno.

                       Ukoliko kurs traje četiri meseca, dinamika nastave je 120 minuta, jednom nedeljno. Cena kursa je 5.000 RSD mesečno.

          ročitajte više o nama i procesu rada.