ELEKTRONIKA

Arduino Elektronika

Ovaj program je namenjen  učenicima uzrasta od VI razreda osnovne škole do II razreda srednje škole. Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (računar, televizor, mobilni telefon...),
 • osnovne pojmove elektronike,
 • osnovne komponente i principe funkcionisanja računara,
 • osnovne komponente i principe,
 • funkcionisanje mobilnih telefona,
 • kako izgleda proces lemljenja,
 • šta je Arduino Uno,
 • kako se programira Arduino Uno Pločica,
 • sklapanje električnog kola po šemi,
 • eksperimentisanje sa različitim elektronskim komponentama i senzorima,
 • kako da naprave aplikaciju koja kontroliše elemente na Arduino Uno ploči. 

                      Kurs traje pet meseci, dinamika nastave je 90 minuta, jednom nedeljno. Cena kursa je 4.800 RSD mesečno.

          Pročitajte više o nama i procesu rada.